2014-02-02 15:25 #0 av: [dog-emmi]

Hej

På min nya gård som vi ska flytta till finns det ett litet skogsområde på tomten där en stor kraftledning korsar. Det är ett stort område med bra mark som jag gärna hägnar in och använder som hagmark, men kan man bygga en hage under en kraftledning eller är det skadligt för hästarna på något vis?