2009-09-04 01:32 #0 av: KarolinaNowak

På torsdagskvällen arrangerade föreningen GAFF - Galopsportens Framtidsforum ett öppet möte om ny huvudstadsbana.

Med anledning av att Svensk Galopps styrelse nu har fattat beslut om att marken där Täby Galopp finns idag ska säljas och att en ny huvudstadsbana ska säljas bjöd GAFF in till ett informations- och debattmöte.

Inbjudna föredragare var Olof Karlander, utredare i Galoppsportens Framtid och i projektet En eventuell ny huvudstadsbana, där man nu alltså fattat beslut, och representanter för de 4 kommuner som man i ett första läge har funnit mest intressanta, kommuner som alla välkomnar en ny nationalarena för galoppsporten ev. i samarbete med trav- och/eller ridsporten.

De fyra kommuner som är mest aktuella i det första skedet är (utan inbördes ordning):

SIGTUNA (Rosersbergs område)
HANINGE (mellan Tungelsta, Västerhaninge och Krigslida)
SÖDERTÄLJE (Almnäs och Brandalsund)
UPPLANDS BRO (nära Önsta Gård)

Alla förslag kunde erbjuda stora områden och man presenterade i stora drag varför just det området/kommunen skulle vara bra för den nya nationalarenan för galoppsporten. Man tittade i nuläget främst på infrastruktur, markområde, population, planering och exploatering i området/kommunen m.m.

Därefter inbjöds till diskussion/debatt där flera delade meningar kunde höras. Mötet ägde rum i Ascot-rummet på Täby Galopp, vilket inte blev helt fullsatt - något förvånande för en så viktig (historisk) fråga för galoppsporten och de aktiva kring huvudstadsbanan.

FULLSTÄNDIGARE RAPPORT FRÅN MÖTET OCH NÄRMARE BESKRIVNING AV DE OLIKA OMRÅDEN SOM PRESENTERADES KOMMER PÅ MÅNDAG.

- Text från Skandinavisk Galopp

Var tycker du att den nya huvudstadsbanan ska anläggas?