Etikettvård-skötsel
Läst 12718 ggr
Strumpan
2010-03-28, 01:00

Sjukdomar - Botulism

Symtom

De vanligaste symtomen är:
  • Darrningar i musklerna.
  • Orörlig och stel gång.
  • De får svårt att äta och svälja.
  • Muskelspänningarna i tungan och svansen blir nedsatt.
  • Det kan förekomma muskelfascikulationer (svagheter som leder till förlamning) i de stora muskelgrupperna.
  • Vissa hästar kan ha svårigheter att hålla upp huvudet.
  • Pupillreflexen blir nedsatt.
  • Förstoppning och spänd urinblåsa.

Detta leder till en muskelförsvagning. I slutskedet kan inte hästen resa sig och inom 48-72 timmar dör den i andningsförlamning eller cirkulationssvikt.

Varför får hästen botulism?

Det är en bakterie som orsakar botulism. Den producerar ett mycket starkt nervgift, botulinumtoxin. Denna bakterie kan man hitta i jorden, speciellt i syrefattig miljö. Den bildar sporer och toxin (gift). Anledningen till att den bildar sporer är för att den ska kunna leva i miljöer där den annars inte skulle klara sig. Detta gift är ett av det mest kraftfullaste som kräver endast extremt liten mängd för att orsaka sjukdom.

Hur blir djuren smittade?

Den vanligaste infektionsvägen är när man fodrar hästar med orent och felaktigt inplastat vallfoder. Om döda djur eller jord finns i höet när man skördar eller plastar in det får bakterien en bra förutsättning att växa till sig. Är miljön tillfredställande för bakterien kan giftet lägga sig i hela balen.

Har en häst ett sticksår på kroppen eller om det nyfödda fölet får en infektion i naveln kan de vara öppningar för bakterien. Detta är dock inte vanligt förekommande.

Diagnos

Det är symtomen som ställer diagnosen. Den definitiva diagnosen kan dock bara ske på ett laboratorium genom att analysera blod, mag - och tarminnehåll eller genom att kolla fodret. För att fastställa att det verkligen är botulism tar man serum och/eller maginnehåll från den sjuka hästen. Man kan även analysera foder eller material från den döda kroppen (efter obduktionen). Sedan injiceras serumet på möss. Genom att se hur mössen påverkas kan man diagnos. Det tar ca en vecka att genomföra analysen. Detta är det enda alternativ för att fastställa sjukdomen och det görs över hela världen. På SVA pågår forskning idag för att försöka hitta kemiska vägar att gå istället.

Vilka prover tas?

Om du misstänker att din häst kan ha botulism måste veterinär kontaktas så han/hon kan ta prover på hästen och på fodret den får. Tänk på att spara allt foder som du misstänker kan ha orsakat sjukdom hos din häst. Man kontaktar sedan SVA när prover skickas in.

Det man tar prov på är blod, mag - och tarminnehåll och fodret. Blodprovet tas med serumrör så fort som möjligt. Det sparas i kylen då sjukdomsförloppet kan gå fort och för att kunna ställa diagnos krävs bestämd mängd serum för analysen. Det kan handla om 4-5 serumrör. Mag - och tarminnehåll tas direkt ur magsäcken vid obduktionen.

Hur går behandlingen till?

Hästar som har insjuknat ska ha en noggrann tillsyn och en stödjande behandling. För att djuret inte ska behöva lida avlivas den om djurskyddsskäl föreligger. I USA finns ett antitoxin som kan skydda hästen om man upptäckt sjukdomen tidigt, dvs. innan hästen blir liggande. Antitoxinet har en verkan på det gift som fortfarande cirkulerar i kroppen. Det betyder att om man binder det giftet så ökar man chanserna att djuret överlever.

Måste hästen isoleras?

Det finns inga speciella bestämmelser om isolering.

Måste man göra en stallrengörning och desinfektion?

Det är inget som behövs, dock är det oerhört viktigt att man tar bort det foder som gjort hästen sjuk. Spara fodret och få det skickat till SVA.

Vad kan jag göra för att förebygga?

Allt fler hästar idag får inplastat foder, ensilage/hösilage. Så länge det är rätt hanterat och rätt framställt så är det ett bra foder som hästar tycker är väldigt gott. Men var noggrann med att hitta ett foder av hög kvalitet. Kan du hitta tecken på mögel, döda djur eller något annat som inte borde finnas. Glöm inte att se så det luktar som det ska. Minsta tecken på fel bör du kassera hela balen.

Se till att det inte finns några hål i plasten på balen du köper och att det inte finns risker för hål, t.ex. revor när du placerar den på förvaringsstället du valt. Det är bra om du kan förvara den under tak och på en hård yta, exempelvis betongplatta. Beroende på omgivningens temperatur bör en ensilagebal förbrukas inom två till tre dagar.

Man har under många år i Australien och USA vaccinerat hästar mot botulism typ B, med god effekt. Det gör man även i Sverige men då på en allmän licens. Man rekommenderar att man gör tre vaccinationer som grundvaccination, med en månads mellanrum. Sedan vaccinerar man en gång per år. Man kan se ett fullgott skydd fjorton dagar efter den tredje vaccinationen.

Hur ser prognosen ut?

Eftersom hästar är extremt känsliga mot botulism och hos ovaccinerade ökar dödligheten uppmed 90 %. Så vaccination är att rekommendera.

Vad säger lagen?

Enligt statens jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2002:16) är botulism anmälningspliktig. Veterinären eller laboratorium gör anmälan till jordbruksverket och till länsstyrelsen i det aktuella länet.

Källa: SVA

Mvh JennyUpp till toppen