Etikettvård-skötsel
Läst 16119 ggr
Strumpan
2010-02-24, 00:28

Sjukdomar - Ringorm

Symtom

Symtomen kan se lite olika ut beroende på vilken sort det är som har infekterat hästen. De första och de vanligaste symtomen är hudansvällningar där håren ställer sig upp och sen blir sårskorpor som ramlar av sedan. Hårlösa partier som kan vara runda eller ovala och i varierande storlek, de blir antingen fuktiga eller torra. Ett annat symtom är förtjockad hud. Det är inte ofta klåda förekommer.

Smittvägar

Kroppsdelarna som angrips i första hand vid direktsmitta är huvud, hals och bål, vilket inte är så konstigt om man ser hur hästar beter sig gentemot varandra socialt och indirekt är från utrustning, redskap, stallinredning eller ridkläder, sadelgjordar som används på flera hästar är klassiska fall, eftersom den är placerad på ett ställe som blir väldigt varmt och fuktigt och som gynnar svampen.

Vid en infektion bildar svampen porer. När dessa porer ramlar av hästen eller fastnar på utrustning kan de klara sig i månader till och med år utan en värd tills de hittar en ny att infektera.

För att hindra en smittspridning i ett stall är det bra att ha som regel att alla nykomlingar får stå i karantän i tre veckor. Med denna säkerhet kan man även förhindra att andra infektionssjukdomar hinner bryta ut.

Själva sjukdomen läker i allmänhet inom 2-3 månader.

Vad gör veterinären?

Först måste veterinären ta reda på:

 • anamnesen = hur många hästar har symtomet i stallet? Har det kommit några nya hästar? Finns det tävlingshästar som reser mycket?
 • Vilka symtom har hästen/hästarna? Vart sitter symtomen? Hår, hud och sårskorpor undersöks med en mikroskopi.
 • En mykologisk undersökning görs där man tar odling på svampen för att se vilken slags svamp det handlar om.

Behandling

Det tar ca 2-3 månader för ringorm att läka ut, även utan behandling. Men eftersom denna sjukdom kan vara väldigt smittsam både hästar i mellan och mellan hästar och människor så bör man behandla dem som är infekterade för att försöka stoppa smittspridning och skynda på läkningen.

För att behandla hästar brukar man använda Enilconazol, en tvättlösning som man tvättar med fyra gånger med 3-4 dagars mellanrum.

Vaccin finns mot ringorm och det kan användas även som behandling på en pågående sjukdom.

Isolering

 • För att inte riskera smittspridning så bör infekterade hästar ställas i ett isoleringsstall. Dessa hästar bör inte flyttas inom 14 dagar efter att symtomen har försvunnit eller innan behandlingen är avslutad.
 • Var noggrann med att tvätta händerna med tvål när du har handskats med sjuka hästar.
 • Ställ nya hästar i karantän i ca tre veckor för att undvika risker för smittspridning av ringorm, men även för andra infektionssjukdomar.
 • Enligt hästsportens tävlingsregementen får inte hästar med smittsamma sjukdomar tävla, eller om de kommer från ett stall där sjukdomen har förekommit.

Stallrengörning och desinfektion

När ett stall har haft en smittsam sjukdom är det viktigt att allting rengörs noggrant, det gäller stallinredning, transporter, sadelkammaren, utrustning så som sadlar borstar, vojlockar, sadelgjordar mm.

Tänk på att sporerna kan överleva länge i smutsen, därför är det av största betydelse att göra en mekanisk rengörning med högtryckstvätt. När du letar efter desinfektionsmedel så se att det även är effektivt mot svampsporer.

Allt stöv och tagel i borstarna, boxströet mm kan antingen brännas eller läggas på komposten. Staketen runt hagarna bör saneras.

Tänk på att:

 • Ha så få människor i kontakt med sjuka hästar. De bör inte vara i vistas bland friska hästar innan de sista symtomen visats sig.
 • Sätt upp skyltar så att inte obehöriga besöker stallet.
 • Isolera sjuka hästar så fort som möjligt. Låt dem skötas av någon/några som inte har kontakt med de övriga.
 • Tänk på hygienen. Ha så få människor som möjligt i kontakt med de sjuka hästarna. Tänk på att innan du lämnar stallet tvättar du dina händer noggrant och byter skor. Använd inte samma kläder om du besöker andra stall.
 • För att undvika att smittan tar sig från stallet, informera alla som kommer på besök och sätt upp tydlig information utanför så inga obehöriga kommer in.
 • Tvätta vojlockar, schabrak och dina egna kläder i 60°C. glöm inte att rengöra dina skor eftersom det finns sporer på dem också.

Enligt lagen är inte ringorm anmälningspliktig.

Källa: SVA

Mvh JennyUpp till toppen