Etikettvård-skötsel
Läst 15043 ggr
Strumpan
2010-02-22, 01:15

Sjukdomar - Kvarka

Symtom

 • Feber (normaltemp 37,5-38,2 grader Celsius)
 • Sänkt allmäntillstånd
 • Tjockt och varigt näsflöde
 • Hosta
 • Förstorade och ömma lymfknutor mellan ganascherna. Som ibland spricker och gult var rinner ut.
 • Dålig aptit

Kvarka är en smittsam sjukdom, så risken är stor att man kan se symtomen på andra hästar i stallet också. Det är inte alltid alla hästar blir sjuka eller visar symtom, allt beror på hur deras kontakt med den utsatta hästen har varit och hur deras motståndskraft är. Om sjukdomen finns i ditt stall är det bra att vara förutseende genom att tempa alla hästar i stallet varje dag.

Orsaker

Kvarka är en bakteriell infektionssjukdom som orsakas av en streptokockbakterie. Den finns i sekretet i näsan hos drabbade hästar och spridningen sker när den sjuka hästen hostar och frustar. Bakterien finns även i varet i lymfknutan om den har spruckit. Smittan sprids på två sätt: direkt (en sjuk häst som hälsar på en frisk, de går tillsammans i hagen, grannar i stallet) eller indirekt (via personer, inredning, redskap som används på sjuka hästar).

Inkubationstid

Inkubationstiden är 2-10 dagar. Det är den tid från när hästen fått smittan tills den bryter ut och börjar visa symtom.

Komplikationer

En så kallad kastad kvarka är en komplikation till sjukdomen, anledningen är för att bakterien från lymfkörteln har tagit sig vidare in i andra organ. Det kan orsaka bölder. Dessa symtom kan komma tillbaka när som helst tillsammans med feber och kolik, hästens allmäntillstånd sänks och den kan börja magra. Har man riktig otur så kan det leda till döden.

Anasarka är en annan komplikation till kvarka. Det är en överkänslighetsreaktion som ger blodkärlsinflammationer. Symtom på anasarka är ödem (vätskeansamlingar) som sätter sig fläckvis på kroppen. Även på huvudets undersida, benen och buken är andra ställen ödemen kan sätta sig på. dessutom kan hästen få blödningar på slemhinnorna i munnen, ögonen och i näsborrarna. Anasarka kan orsaka dödsfall.

Blir hästens användbarhet påverkad?

Om hästen blir behandlad och inte blir utsatt av andra komplikationer blir den helt återställd. Prata med din veterinär innan du sätter igång träningen igen.

Förbyggande

Man bör vara medveten om att unghästar är mer känsliga för infektioner än äldre, eftersom de har inte fått samma motståndskraft än. Därför är det viktigt att man håller dem skilda från tävlingshästar som reser mycket. Detta gäller även avelsston och föl för att inte utsätta dem för onödiga risker.

Se över miljön

Se alltid nykomna hästar som en smittorisk eftersom du inte vet vart de har befunnit sig tidigare. För att vara förebyggande och hindra spridning är det bra om man kan ha dem i någon slags karantän, innan de får integrera bland de övriga hästar. Finns möjligheten så bör den nya hästen vara skild från de övriga under 2 veckors tid (14 dagar). Har du inte sett några symtom under en 2-veckrosperiod så är risken för smitta liten.

Har det funnits kvarka i ditt stall bör du rådgöra med din veterinär om hur du ska gå till väga för att rengöra och desinficera stallet. Om inte stallet rengörs ordentligt är risken stor att smittan fortsätter eftersom kvarkabakterien kan överleva i flera månader i rätt stallmiljö.

Har du transporterat sjuka hästar i hästtransporter måste även dem rengöras. Virkon-S är ett bra desinfektionsmedel.

Har din eller någon annans häst i stallet varit utsatt för kvarka bör du konsultera med din veterinär om det är säkert att ta din häst på tävling eller träning, för att inte sprida smittan vidare.

Tänk på att:

 • Inte ha avelsston, unghästar och tävlingshästar tillsammans.
 • Inte integrera nykomna hästar tillsammans med de "gamla" utan karantänstid.
 • Rengöra transporter som har transporterat sjuka hästar.
 • Rådgör med din veterinär innan du åker på tävling/träning om smitta nyligen funnits i ditt stall.

Vad bör jag göra?

 • Isolera sjuka hästar så fort som möjligt. Låt dem skötas av någon/några som inte har kontakt med de övriga.
 • Kontakta veterinär snarast så hästarna kan undersökas och för att se vilka åtgärder som måste tas. Om veterinären befarar kvarka måste hela stallet isoleras och länsveterinären måste kontaktas.
 • Tänk på hygienen. Ha så få människor som möjligt i kontakt med de sjuka hästarna. Tänk på att innan du lämnar stallet tvättar du dina händer noggrant och byter skor. Använd inte samma kläder om du besöker andra stall.
 • För att upptäcka nya eventuella sjukdomsfall, tempa hästarna varje dag
 • Rengör och desinficera alla redskap som har varit i "sjukstallet", glöm inte transporterna.
 • För att undvika att smittan tar sig från stallet, informera alla som kommer på besök och sätt upp tydlig information utanför så inga obehöriga kommer in.

Undersökning av veterinär

Först bildar sig veterinären en uppfattning om hur sjukdomen har visat sig, genom att se vilka symtom som har visats, om hur många hästar som har smittats och om man vet vart smittan kommit ifrån. Veterinären undersöker hästens allmäntillstånd, hur näsflödet ser ut, om hästen har feber, lymfkörtlarna mellan ganascherna blir undersökta.

Med stetoskop lyssnar veterinären på lungor och hjärta. Genom att trycka på överstrupen försöker han framkalla hosta.

Misstänker man att det är kvarka tar man ett prov genom att stryka en svabb på slemhinnan i näsborren. Anses det att man behöver ytterligare prov tas ett i luftvägarna med fiberoptik. Man tar ofta flera prov på sjuka hästar för att vara säker, eftersom även ett negativt prov är inte alltid säkert. Man brukar även ta ett blodprov för att se hur kraftig infektionen är. Veterinären väljer i vissa fall att behandla med antibiotika och ibland med febernedsättande, antiinflammatoriskt.

Finns kvarka i stallet har veterinären skyldigheter att rapportera det till länsveterinären och sätta stallet under isolering. Det innebär att ingen häst får flyttas från eller till stallet (utom till isolering), endast nödvändig personal får vistas i stallet, eftersom de annars kan bära smittan vidare till andra stall.

Rehabilitering och eftervård

Vanligtvis upphör isoleringen efter 20 dagar efter att den senast sjuka hästen slutat visat symtom. Detta är vad STC (Svenska Travsportens Centralförbund) rekommenderar. Inga hästar får lämna eller komma till stallet, förutom till isoleringsstallet. För att minska spridningsrisken bör man hålla sjuka hästar från de friska. Inga obehöriga bör besöka stallet.

När det sista sjukdomsfallet har frisknat måste man rengöra och desinficera alla redskap som har haft kontakt med sjuka hästar. Där ingår inredningen i stallet, redskap, vattenhållare (vattenkopp/badkar) i hagarna mm. Att rengöra allt är A och O, gärna med högtryckstvätt, innan man desinficerar för att inte bakterien ska överleva i smutsen.

När din häst sedan är frisk så tänk på att träna upp din häst försiktigt, prata gärna med din veterinär innan.

Källa: Agria

Mvh Jennyellinorrasmusson
2010-02-22, 11:39
#1

Jättebra artikel!

// Ellinor Rasmusson
medarbetare på
engelskt fullblod ifokus

Upp till toppen