2009-08-10 14:38 #0 av: KarolinaNowak

Det engelska fullblodet började utvecklas på i 1600- och 1700-talets England och blev ett resultat av adelns och kungligheternas intresse för hästkapplöpningar.

Under de senaste 200 åren har en omfattande världsindustri växt fram runt det engelska fullblodet som blivit den viktigaste enskilda hästrasen i världen. Den används för att "förbättra" andra raser till exempel i avseende på storlek, mod och mental styrka och är en av de största influenserna i avel av sporthästar.

Det engelska fullblodets början

Det engelska fullblodets historia sträcker sig så långt tillbaka som till medeltiden med de kapplöpningar på platt mark som skedde runt om i landet. De första riktiga löpen som var över 4 engelska miles tog plats år 1174 i Smithfield, London och man fortsatte sedan med dessa löp under hela medeltiden. In på 1500-talet utvecklades ett handikapps-system där man började använda sig av vikter för att jämna ut vinstchanserna hos de hästar som ställdes upp i loppen. Träningen av galopphästar blev även mer avancerad. När Charles II blev kung över England ökade det goda ryktet över sporten då Charles var mycket intresserad av hästkapplöpningar och besökte dem ofta. Charles dotter Anne Stuart uppmuntrade även sporten och aveln av kapplöpningshästar. Med denna kungliga support ökade intresset drastiskt för galopp som sport.

Under början av 1600-talet hade därför uppfödarna tillgång till en enorm stam med kapplöpningshästar som främst avlades på de kungliga stuterierna. De var också framavlade med hjälp av importerade hingstar med orientaliskt ursprung, då de engelska stuterierna hade importerat och avlat på orientaliska och turkiska hästar, främst arabiska fullblod, under de senaste 200 åren. Henrik VIII var hästkapplöpningarnas förste kunglige beskyddare och grundade Royal Paddocks vid Hampton Court med hästar från Spanien och Italien. De hade mest berberblod i sig och korsades med kapplöpningshästarna.

Det engelska fullblodet influerades även av mindre ädla hästar som en del brittiska ponnyer. Gallowayponnyerna, snabba ponnyer från norra England (förfäderna till bland annat fellponnyn) och den irländska hobbyn). Förfäder till Connemaraponnyn) blandades också in med kapplöpningshästarna. Efter 1600talets förberedelser av rasen började stuterierna jobba ordentligt på att utveckla de nya fullbloden. Det engelska fullblodet avlades främst på prestationer och inte på sitt utseende, ett system som är i bruk än idag inom aveln av galopphästar.

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Engelskt_fullblod