Vård & Skötsel

Hästdopning

2009-09-08 02:06 #0 av: KarolinaNowak

Med dopning menas vanligen åtgärder eller medel som kan påverka djurets temperament eller prestations­förmåga. Mer specifikt har dopning definierats som ”tillförsel av i foder ej naturligt före­kommande ämnen, eller av i foder naturligt före­kommande ämnen men i onormal mängd. Likaså ämnen och åtgärder som kan ha allmän eller lokal­påverkande effekt.

Olika typer av dopning

Man brukar dela upp dopning­begreppet i positiv, negativ, "terapeutisk" och oavsiktlig dopning. Till detta kan också läggas olika försök att maskera dopning samt numer även risken för gendopning.

Positiv dopning

Tillförsel av olika medel för att höja prestations­förmågan, "för att vinna" är det man vanligen tänker på när det gäller dopning. På kort sikt kan olika narkotiska preparat med stimulerande effekt förekomma, t.ex. amfetamin och kokain. Den enda substans som kan anses vara dokumenterad för att höja prestations­förmågan utöver den normala kapaciteten är amfetamin (vid kontrollerade försök på råtta och människa), men substansen har som bekant stora biverkningar. Även vissa opioider som etorfin, fentanyl och morfin har använts i dessa sammanhang. Dessa är ju normalt sederande, men på häst har man sett att små mängder kan ha en stimulerande (exciterande) effekt. Etorfin (ingår i Immobilon som används för att immobilisera vilda djur) anges i mycket låga doser till häst stimulera i stället för att söva. Substansen har förekommit vid galopptävlingar utomlands och fall finns beskrivna med hästar som sprungit tills de kollapsat. Etorfin och andra potenta narkotiska medel har varit ett problem framför allt i USA, men numera påvisas de här substanserna ganska enkelt med modern analysmetodik.

Koffein och i viss mån de övriga metyl­xantinerna teofyllin och teobromin har också ansetts ha en viss uppiggande och stimulerande effekt.

På längre sikt kan tillförsel av anabola steroider vara ett försök till att "positivt" förändra prestationen. Inte heller här finns emellertid några invändningsfria kontrollerade studier som visar att anabola steroider i sig har någon förhöjande inverkan på prestationsförmågan. Det förtjänar att påpekas att tillförsel av anabola steroider till unga hästar kan leda till för tidig slutning av benens tillväxtzoner. Även förändrat beteende, störning i kärl­funktionerna samt fertilitets­problem och andra biverkningar kan förekomma.

Bloddopning, som förekommer inom human­idrotten, anses ej ha någon prestationshöjande effekt på häst då hästen har en stor reservoar av upplagrat blod i sin mjälte, vilken frigörs vid ansträngning eller stress. Tillförsel av erytropoietin (EPO) för att stimulera bildandet av fler blod­kroppar kan därför vara kontra­indicerat på häst.

Negativ dopning

Om man i stället vill försämra prestationen kan olika typer av lugnande medel komma att användas, t.ex. acepromazin (Plegicil vet.).

Vid vissa tillfällen kan sådana medel lugna ned en stressad häst och då i stället användas i "positivt" dopningsyfte, t.ex. en het fälttävlanshäst som inför dressyrmoment fått acepromazin för att gå lugnare. Då det innebär en förändring av temperamentet (och därmed även prestationen) är det också förbjudet.

"Terapeutisk" dopning

Medicinering för att återställa den normala prestations­förmågan är kanske den vanligaste formen av vad vi i Sverige anser vara dopning. Smärt­stillande anti­inflammatoriska läkemedel av typen NSAID (Non Steroidal Anti-Inflammatory Drugs), som t.ex. fenylbutazon (Fenylbutazon vet.), flunixin (Cronyxin vet., Finadyne vet., Flunixin N-vet.) och ketoprofen (Comforion vet., Romefen vet.) är oftast förekommande. På senare år har ett flertal fall med NSAID godkända endast för humant bruk förevarit, bl.a. naproxen (t.ex. Pronaxen) och ibuprofen (Ipren m.fl.) samt ketoprofen för utvärtes bruk (Orudis gel m.fl.).

Också preparat som ges i syfte att lindra näs- och lung­blödningar, vanligen diuretika som furosemid (t.ex. Lasix), samt luftvägs­problem (kroniska bronkiter, RAO/IAD), t.ex. klenbuterol (Ventipulmin vet.) har förekommit som otillåten medicinering. För att blockera smärta lokalt och sedan tävla har hästar givits lokal­bedövnings­medlet lidokain (Xylocain).

Oavsiktlig dopning

Salicylsyra, som är anti­inflammatoriskt och smärt­lindrande, kan påvisas i urinen från gräsätare (framför allt efter intag av luzernhö). Arsenik, som ju är ett "klassiskt" dopning­medel för hästar, kan p.g.a. sin förekomst i naturen uppträda i hästens urin i mycket låg koncentration. Teobromin (liksom koffein) kan upptäckas i dopningprov om hästen fått i sig kraft­foderblandningar innehållande kakaoskal (eller kontaminerat med t.ex. kaffebönor). Därför har man maximalt tillåtna gränsvärden i urin och blod. Är koncentrationen under tröskelvärdet bedöms det inte som dopning utan som foder­inblandning. Man har också ett gränsvärde (en kvot) för anabola steroiden nandrolon (nor-testosteron) i förhållande till naturligt testosteron hos hingstar samt gränsvärden för testosteron hos valacker och ston. Det finns även gränsvärden för andra steroider för såväl hingstar, ston och valacker (för att skilja på naturligt förekommande respektive avsiktligt tillfört).

Läs mer om dopning här..

Källa: Http://www.fass.se/LIF/produktfakta/fakta_vet_artikel.jsp?articleID=45843

Varma Hälsningar
Karolina - Caballos De Karo

Anmäl
2009-09-08 03:07 #1 av: Malin-Trotsig

Jättebra artikel!

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.