2009-09-10 18:23 #0 av: Strumpan

I "Jockeys historia - Del. 1" berättade jag om hur jockeys levde och arbetade i USA. Det är inte bara där som dessa ryttare har levt svårt, fattigt och nersmutsade under de vitas bestämmande. Även i Australien har galoppsporten varit ”svart”. Sporten växte fram i samband med att det brittiska imperiet tog landet i sitt ägo och gjorde det till kolonier.

Australiens kapplöpningshistoriker, Andrew Lemon har syftat på att de första bosättningarna byggdes runt kapplöpningsbanorna som restes när britterna steg i land. Om det nu stämmer är ju bara något man bara kan spekulera i. Det man i alla fall vet är att flera av engelskmännen kom i land kom att ägna sig åt kapplöpning. Eftersom det inte fanns mycket av "vit" arbetskraft var man tvungen att ta in ursprungsbefolkningen som var svarta istället.

Till en början arbetade aboriginerna i stallen som hästskötare. Men mot 1800-talets slut var det vissa av dem som fick börja rida och även tävla i löp. Det fanns speciella löp, "Black Boys´Race" som anordnades en bit utanför städerna. Men i dessa löp var prispotten väldigt liten. Om det var några svarta kvinnor som red i några tävlingar är man osäker på. Sannolikheten är stor i och med att det var många tjänstekvinnor som arbetade där med boskapen. Man ansåg att kvinnor var en bättre arbetskraft eftersom de kunde försörja sig på föda i naturen, dessutom kunde man utnyttja dem sexuellt. Det dröjde länge tills kvinnor fick bli professionella jockeyers lagligt, ända till 1978.

Att det har funnits svart arbetskraft i stallarna har inte hjälpt ursprungsbefolkningen att klättra på karriärstegen. Vissa personer kände att det var tvungna att förneka sitt ursprung för att kunna stiga i graderna. Författarna till boken Colin Tatz, John Maynard och Laureen Callaway har skrivit att kända jockeys som Peter St Alban, Rae Johnstone och Darby Munroe m fl. som red i början på 1900-talet hade en osäker bakgrund. Munroe sa att han var judisk, Johnstone att han var portugisisk. Maynard har visat olika bevis på att de faktiskt tillhörde ursprungsbefolkningen. Precis som Peter St Alban blev många svarta döpta efter området de föddes på av sina ägare. Det visade sig att Munroes familj inte alls var judar, utan katoliker. Det fanns ingenting som bevisar att Johnstones var portugiser, inte ett spår finns.

Darby McCarthy, 1978

darby180.jpgDet var inte bara under tidiga 1900-talet som jockeys gömde sin bakgrund. Mellan 1940-talet fram till sin död 1984 hävdade jockeyn Frank Reys att han hade en filippinsk bakgrund. Inte fören nu på senare år har hans familj trätt fram och medgivit det som var Reys riktiga bakgrund, att han tillhörde Australiens ursprungsbefolkning. Maynard betonar hur viktigt det är att svarta jockeys idag medger vart de egentligen kommer ifrån för dagens jockeys skull. Det fanns faktiskt svarta jockeys som såg på sitt ursprung med stolthet. Ett exempel är Maynards egna far, Merv Maynard, men även Darby McCarthy. McCarthy föddes i Cherbourgreservatet, i en syskonskara på 13 barn i 1940-talets början. När han var 7 år flyttade han hemifrån och började arbeta på en boskapsfarm. Han började inom kort arbeta med hästar och 1950 blev han jockeylärling. Han blev en av de bästa jockeyers i hela Australien - trots all den rasism som fanns i sporten och avstängningen han fick på grund av att han anklagades för fusk. Han skulle bli avstängd i sju år, men efter många protester och en nu prövning blev avstängningen istället ett år. Anklagelserna om att han hade fuskat hade dragits tillbaka. När han närmade sig slutet av karriären öppnade McCarthy en jockeyskola, enbart för ursprungsbefolkningen.

Källa: Http://www.idrottsforum.org/reviews/items/hedsus_odds.html